Aby zapobiec przyklejaniu sie mieszanek do walców, nalezy stosowac dodatki smarujace

Aby zapobiec przyklejaniu się mieszanek do walców, należy stosować dodatki smarujące, jak np. 3 części wagowe kwasu stearowego z 3 częściami wagowymi wosku parafinowego. Kalandrowanie mieszanek zawierających sadzę przebiega zupełnie. dobrze, natomiast napełniacze mineralne powodują pewne trudności, gdyż mieszanki wymagają przed kalandrowaniem dłuższego uplastyczniania. Kauczuk butylowy można łączyć ze stalą. Jedna z metod polega na użyciu jako środka wiążącego cyklokauczuku (Vulcalock). Czystą powierzchnię stali pokrywa się najpierw cienką powłoką kleju, następnie powłoką otrzymaną przy użyciu roztworu kauczuku butylowego o dużej zawartości sadzy, po czym nakłada się mieszankę i wulkanizuje. Odporność na działanie rozpuszczalników. Kauczuk butylowy nie jest materiałem bardzo odpornym na działanie rozpuszczalników, niemniej jednak posiada on szereg interesujących własności. Kauczuk butylowy niewulkanizowany rozpuszcza się w benzynie, toluenie oraz innych aromatycznych rozpuszczalnikach dając gęste lepkie roztwory, stosowane jako kleje. Najlepszym rozpuszczalnikiem jest nafta, w której rozpuszcza on się łatwiej niż kauczuk. Kauczuk GR-I ma tendencję do zatrzymywania rozpuszczalnika, tak że usunięcie rozpuszczalnika po powleczeniu roztworem GR-I wymaga dłuższego suszenia. W celu uzyskania dobrych błon na ogół powlekanie musi być kilkakrotnie powtarzane. Roztwory GR-I posiadają mniejszą lepkość niż roztwory kauczuku naturalnego o odpowiednim stężeniu. [przypisy: bricomarche zielona góra godziny otwarcia , armatura krakowska , brico jelcz  ]

Powiązane tematy z artykułem: armatura krakowska brico jelcz bricomarche zielona góra godziny otwarcia