Budownictwo wczoraj i dzis : Urban Constellation – Schemat Muzeum Współczesnej Architektury / K / R Architekci

Dzięki uprzejmości K / R Architects Nasza ogólna koncepcja planowania autorstwa K / R Architects składa się z trzech powiązanych ze sobą części.
Po pierwsze, ich zamiarem jest stworzenie eksponatów definiujących Urban Constellation Museum of Contemporary Architecture (UC-MoCA) jako instytucję konsekwentnie odzwierciedlającą i promującą współczesną kulturę miejską.
Po drugie, eksponaty architektoniczne powinny edukować poprzez doświadczenie, które jest najbardziej skutecznym i niezapomnianym sposobem dotarcia do wielu odbiorców.
Po trzecie, ich celem jest rozwinięcie naszej koncepcji planowania w taki sposób, aby w harmonijny sposób uwzględniała znaczenie zabytkowej szopki przemysłowej, wymagania ostatecznego programu i dokumenty koncepcyjne architekta.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Okno na świat.
Jednym z kluczowych elementów naszej koncepcji planowania jest to, że Muzeum Architektury Współczesnej powinno być przestrzenią kulturalną otwartą i zachęcającą dla wszystkich.
Podczas gdy głównymi odbiorcami będą ludzie z Hangzhou, uważamy, że UC-MoCA musi adresować zarówno odbiorców krajowych, jak i międzynarodowych, oprócz lokalnych.
Naszym zdaniem, udany projekt wystawy posłuży do wprowadzenia do Hangzhou świata architektury współczesnej i odwrotnie: wprowadzenia Hangzhou w świat współczesnej architektury.
Dzięki uprzejmości K / R Architects A Catalyst for Innovation.
Stworzyliśmy Muzeum Współczesnej Architektury jako katalizator innowacji.
Choć równie ważne jest, aby muzea adresowały zabytki i osiągnięcia przeszłości, nasza wizja UC-MoCA jest instytucją, która inspiruje widzów do jeszcze większych osiągnięć w naszych czasach.
Chociaż uważamy, że UC-MoCA powinien zdecydowanie mieć programy o szerokim spektrum skierowane do szerokiego grona odbiorców, uważamy również, że UC-MoCA ma szczególnie ważne zadanie dla młodszego pokolenia.
Dzięki uprzejmości K / R Architects Better Cities, Better Lives.
Ponieważ nasze miasta wciąż rosną zarówno pod względem wielkości, jak i gęstości, to młodsze pokolenie odziedziczy zarówno osiągnięcia, jak i wyzwania, przed którymi stoimy dzisiaj.
Naszym zdaniem, najważniejszy jest cel poprawy życia mieszkańców miast poprzez tworzenie lepszych miast.
Jedną z podstawowych strategii tworzenia lepszych miast jest tworzenie lepszej architektury.
W naszej koncepcji planowania, UC-MoCA odegra kluczową rolę w inspirowaniu kreatywności i innowacji we współczesnej architekturze w nadchodzących dziesięcioleciach.
Trwałe targi światowe.
Jako współczesne muzeum, UC-MoCA musi być otwarte na ciągle zmieniający się świat pomysłów architektonicznych.
Dzięki uprzejmości K / R Architects Naszym zdaniem eksponaty muszą stanowić strategiczne połączenie tymczasowych eksponatów, wystaw sezonowych i eksponatów długoterminowych.
Idealna kompozycja byłaby taka, która zachęca do powtórnych wizyt.
W naszej koncepcji planowania uwzględniliśmy eksponaty, które są wizualnie i przestrzennie zapadające w pamięć i zasługują na bycie widzianym na nowo.
Ponadto nasza koncepcja planowania gwarantuje, że niektóre aspekty programu UC-MoCA będą zawsze nowe i zmieniają się, podobnie jak stałe Światowe Targi.
Dzięki uprzejmości K / R Architects Unique Scale Opportunities.
Nasza koncepcja planowania dla UC-MoCA obejmuje bogatą gamę strategii, które są szczególnie odpowiednie dla muzeum architektury, które mieści się w dawnym budynku przemysłowym.
Przede wszystkim nasza koncepcja planowania wykorzystuje ogromną skalę i ogromną wysokość dawnego budynku fabrycznego.
Naszym zdaniem UC-MoCA może i powinno mieć eksponaty, które są unikatowo planowane ze względu na szczególne cechy przestrzenne i fizyczne Fabryki.
Wysokość i szerokość pomieszczeń przemysłowych stwarzają wyjątkowe możliwości dla wciągających eksponatów, które angażują widza w sposób fizyczny i przestrzenny .
Dzięki uprzejmości K / R Architects balans pomiędzy eksponatami kontemplacyjnymi i interaktywnymi.
Nasza koncepcja planowania proponuje rozważną równowagę między eksponatami kontemplacyjnymi i interaktywnymi.
Naszym zdaniem UC-MoCA powinien aspirować do najwyższej jakości wystaw czasowych i wystaw kolekcyjnych w zakresie stypendiów i prezentacji.
Podobnie jak w przypadku wszystkich muzeów cieszących się międzynarodowym uznaniem, te wystawy czasowe i kolekcje powinny zawierać oryginalny materiał, gdy tylko jest to możliwe.
Jakość prezentacji musi sprowadzać poważną skoncentrowaną uwagę widza.
Naszym zdaniem UC-MoCA powinno również zrównoważyć ten bardziej tradycyjny typ ekspozycji z innowacyjnymi interaktywnymi eksponatami, które w efekcie tworzą dialog między widzem a wystawą.
Ten dialog może pomieścić różne poziomy umiejętności technicznych.
takich jak profesjonaliści, studenci, dzieci i osoby nieprofesjonalne, różnice językowe, zróżnicowane zainteresowania, itp.
plan strony Równowaga między informacjami cyfrowymi a obiektami fizycznymi.
Nasza koncepcja planowania zapewnia również równowagę między cyfrową informacją i obiektami fizycznymi, które mogą przekazywać komunikaty do widza.
[podobne: piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, olx puławy, ściany przesuwne ]

Powiązane tematy z artykułem: olx puławy piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania ściany przesuwne