Charakterystyczny dla kauczuku butylowego jest wzrost jego odbojnosci

Charakterystyczny dla kauczuku butylowego jest wzrost jego odbojności ze wzrostem temperatury. W temperaturze 1000C odbojność jego jest taka sama jak kauczuku naturalnego. Stąd wniosek, że krzywa sprężystości kauczuku butylowego posiada przebieg normalny w temperaturach wyższych niż dla kauczuku naturalnego; poznanie istoty odbojności umożliwiłoby przesunięcie optymalnej sprężystości kauczuku butylowego do temperatur normalnych. Według Hawortha oraz Baldwina krzywe charakteryzujące odbojność można znacznie polepszyć przez dodanie około 10 części wagowych lekkich substancji, jak eteru benzylowego, p-cymenu, chlorowanego dwufenylu oraz eteru trójchlorodwufenylowego. Na własności te wywierają duży wpływ również przyśpieszacze chinonowe w obecności środków utleniających, jak na przykład dwutlenku ołowiu. Obecność ich polepsza moduł i sprężystość oraz obniża histerezę bez obniżenia wytrzymałości na rozciąganie. Kauczuk butylowy oznacza się bardzo dobrą wytrzymałością na zginanie oraz na uderzenie. Szczegółowe badania wykazały, że jego odporność na zginanie jest znacznie większa niż kauczuku naturalnego, a przy tym zachowuje ją po długim okresie starzenia, tj. •w warunkach, w których mieszanki kauczuku naturalnego pod tym względem całkowicie zawodzą. Zachowanie się bieżnych warstw opon wykonanych z kauczuku naturalnego oraz z kauczuku butylowego. [więcej w: brico konin , brico loteria , brico wschowa ]

Powiązane tematy z artykułem: brico konin brico loteria brico wschowa