Do uzbrojenia sieci zalicza sie

Do uzbrojenia sieci zalicza się: studzienki rewizyjne na kanałach nieprzełazowych, studzienki włazowe na kanałach przełazowych, boczne wejścia, przewietrzniki, płuczki kanałowe, zamknięcia przekrojów kanałowych (klapy, zastawki, drzwi, zasuwy) itp. oraz specjalne obiekty na sieci, jak: przepompownie kanałowe, zbiorniki sieciowe, komory przelewowe, syfony, akwedukty i inne urządzenia na skrzyżowaniach z różnymi obiektami inżynierskimi, wyloty kolektorów i burzowców do odbiorników itp. Zakres i sposób opracowania konstrukcyjnego sieci zależy od stadium dokumentacji projektowej. W projektach ogólnych sieci: wstępnych i technicznych zaznacza się za pomocą znaków umownych rozmieszczenie i rodzaj uzbrojenia i obiekty specjalne. Umowne Oznaczenia zależą od skali planów sieci. Obowiązuje w tym zakresie norma PN-64/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. [więcej w: brico braniewo, konstrukcje stalowe, brico gniezno godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: brico braniewo brico gniezno godziny otwarcia konstrukcje stalowe