gabaryty uzbrojenia i obiektów w wezlach

W Wytycznych są zawarte ustalenia określające pas ułożenia, odległość poziomą między przewodami oraz głębokość przykrycia. Według wyznaczonej osi kanału wkreśla się na plan kanał, zaznaczając jego gabaryt zewnętrzny, gabaryty uzbrojenia i obiektów w węzłach. Na rysunku tym powinno być podane także, rozmieszczenie wpustów bocznych lub odnóg kanałów kamionkowych. Wpusty i odnogi będą wykorzystane w miarę podłączania przykanalików z budynków i działek budowlanych oraz od studzienek ściekowych ulicznych. Dwustronne rozstawienie wpustów uzależnia się od szerokości działek budowlanych i od przewidywanej liczby podłączeń, (Odległości między wpustami przyjmuje się w granicach kilkunastu metrów). [patrz też: brico braniewo, armatura krakowska, ściany przesuwne ]

Powiązane tematy z artykułem: armatura krakowska brico braniewo ściany przesuwne