Im mniej zadowalajaco ksztaltuja sie wymienione warunki, tym mniej nalezy angazowac sie w centralizacje bazy produkcyjno-uslugowej


Ponadto należy przyjąć pod uwagę, że centralizacja wytwarzania dowolnego prefabrykatu na budowie wymaga wczesnej decyzji ze względu na dłuższy czas jej zorganizowania w porównaniu z czasem potrzebnym dla zorganizowania oddzielnych miejsc wykonania przy poszczególnych obiektach. Warunkiem należytego funkcjonowania bazy produkcyjno-usługowej po jej zainstalowaniu na placu budowy, poza ogólnym wysokim poziomem organizacji, jest: – dobry stan dróg wewnętrznych umożliwiający regularny przebieg środków transportowych od scentralizowanego miejsca wytwarzania półfabrykatów i prefabrykatów do miejsc zapotrzebowania, – zadowalająca liczba właściwych środków transportowych dostosowanych do potrzeb transportowych wyrobów, – odpowiednia liczba zmechanizowanych urządzeń załadunkowo-wyładunkowych, umożliwiająca pełne wykorzystanie środków transportowych. Im mniej zadowalająco kształtują się wymienione warunki, tym mniej należy angażować się w centraliza cję bazy produkcyjno-usługowej, która przy niekorzystnym zbiegu wszystkich tych okoliczności może stać się poważnym hamulcem organizacyjnym, zamiast jak to być powinno, znaczną pomocą organizacyjną. [podobne: wap plus, czym malować drewno, brico gniezno godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: brico gniezno godziny otwarcia czym malować drewno wap plus