KLASYFIKACJA POMOCNICZYCH WYTWÓRNI I BAZ USLUGOWYCH W BUDOWNICTWIE

KLASYFIKACJA POMOCNICZYCH WYTWÓRNI I BAZ USŁUGOWYCH W BUDOWNICTWIE. W nowoczesnym budownictwie stosuje się nie tylko centralizację procesów produkcyjnych, lecz także i procesów pomocniczych usługowych, związanych bezpośrednio z procesami produkcyjnymi. Scentralizowane procesy usługowe lokalizowane bywają bądź na terenach wyodrębnionych, bądź na terenie ze scentralizowanymi wytwórniami produkcyjnymi. Wytwórnie pomocnicze mogą obejmować w zakresie produkcji pomocniczej: – wytwórnie półfabrykatów budowlanych: wytwórnie masy betonowej, zapraw, gaszonego wapna, warsztaty zbrojarskie, warsztaty ciesielskie itp. , – wytwórnie elementów budowlanych: wytwórnie elementów betonowych i żelbetowych, czasami także i materiałów (cegła cementowa, pustaki z żużla itp. ), – wytwórnie konstrukcji budowlanych. Bazy usługowe mogą obejmować: – bazy maszyn budowlanych i sprzętu, – bazy transportowe, a w niektórych przypadkach – centralne składy materiałów, elem entów i konstrukcji budowlanych. Spośród wymienionych grup najczęstsze zastosowanie w naszym budownictwie znajdują w zakresie produkcji wytwórnie półfabrykatów i elementów budowlanych, a w zakresie usług – bazy maszyn budowlanych oraz bazy transportowe (wszystkie te usługi mają tendencję do tworzenia własnych scentralizowanych przedsiębiorstw). Kopalnie kruszywa i kamienia budowlanego eksploatowane są z reguły przez zakłady stałego przemysłu. [patrz też: armatura krakowska, brico jelcz, brico lubsko ]

Powiązane tematy z artykułem: armatura krakowska brico jelcz brico lubsko