KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ

KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ Po sporządzeniu według zasad omówionych poprzednio schematycznych planów sieci z podaniem: – zlewni i maksymalnych przepływów w kanałach, – spadków kanałów, wyliczonych na podstawie rzędnych w węzłach i w punktach wiążących (charakterystycznych), – przekrojów poprzecznych i wymiarów (w świetle) kanałów na poszczególnych odcinkach, przystępuje się do konstrukcyjnego opracowania sieci, przez co rozumie się: – wybór obudowy przekrojów: materiałów i gabarytów, – ustalenie położenia kanałów na podstawie planu i przekroju poprzecznego ulicy, – zaprojektowanie pod względem sytuacyjnym i budowlanym węzłów połączeniowych i rozgałęzieni owych we wszystkich punktach, w których schodzi się dwa lub więcej kanałów, – wybór i rozmieszczenie na trasach oraz w węzłach uzbrojenia, niezbędnego do prowadzenia prawidłowej eksploatacji: [przypisy: wap plus, brico kutno, jadalnia na statku ]

Powiązane tematy z artykułem: brico kutno jadalnia na statku wap plus