liczbe wiercen badawczych nalezy ograniczyc do niezbednego minimum

Przekrój powinien być uzupełniony podaniem warunków hydrogeologicznych (rodzaju i kategorii gruntu oraz rzędnych zwierciadła wody gruntowej). Dane te wynikają z przeprowadzonych wierceń badawczych. Pamiętać przy tym trzeba, że nawet najbardziej szczegółowe i liczne próbne odwierty nie ustalą w sposób jednoznaczny danych hydrogeologicznych, dopiero wykonanie wykopu na trasie kanału da ostateczne i pełne rozeznanie warunków. Dlatego liczbę wierceń badawczych należy ograniczyć do niezbędnego minimum; nieraz można nawet poprzestać na ogólnej znajomości terenu na podstawie map hydrogeologicznych lub przeprowadzonych poprzednio robót. W razie stwierdzenia wysokiego stanu wody gruntowej. – powyżej sklepienia kanału – potrzebne jest pobranie próbek wody do analizy chemicznej w celu ustalenia, czy woda gruntowa nie będzie miała wpływu na materiał kanału l). 4. 2. [więcej w: armatura krakowska, brico jelcz, wap plus ]

Powiązane tematy z artykułem: armatura krakowska brico jelcz wap plus