Odsuniecie kanalu od kraweznika

W systemie kanalizacji ogólnospławnej, przy wąskich ulicach, projektuje się jeden kanał tak usytuowany, aby długość przykanalików po obydwu stronach była jednakowa. Ze względu na podłączanie studzienek ściekowych ulicznych do kanału – odległość osi kanału od krawężnika powinna wynosić co najmniej 2,0 m, w przypadku położenia kanału pod jezdnią i ok. 1,0 m w przypadku położenia kanału pod chodnikiem. Odsunięcie kanału od krawężnika w stronę środka jezdni ma też na celu umieszczenie włazów i przewietrzników kanałowych poza rynsztokiem. Przestrzegać jednak należy zasady, aby nie prowadzić kanałów między torami tramwajowymi, gdyż to utrudnia wyprowadzenie studzienek rewizyjnych i późniejszą eksploatację kanałów. Na rysunek przekroju podłużnego ulicy nanosi się kanał według rzędnych ustalonych w projekcie technicznym oraz zaznacza się umownymi znakami uzbrojenie kanału (studzienki rewizyjne i włazowe, przewietrzniki itp. ). [hasła pokrewne: piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, olx bartoszyce, brico braniewo ]

Powiązane tematy z artykułem: brico braniewo olx bartoszyce piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania