POLACZENIE BUDYNKU Z SIECIA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA

Za wodomierzem wbudowany jest zawór przelotowy-główny , za pomocą którego można zamknąć dopływ wody z sieci zewnętrznej do wszystkich odbiorników wody w budynku. Ponieważ zawór ten znajduje się przeważnie w najniższym punkcie sieci wodociągowej wewnątrz budynków, przeto za nim lub też w samym zaworze umieszcza się kurek spustowy, za pomocą którego po zamknięciu zaworu głównego można spuścić wodę z rurociągów poziomych, a przy otwartych zaworach na pionach wodociągowych – również z rurociągów pionowych. Na rurociągu do hydrantu ogrodowego w najniższym miejscu powinien być wbudowany wewnątrz budynku zawór przelotowy z kurkiem spustowym w celu zamknięcia dopływu wody do hydrantu na okres zimowy i spuszczenia wody z rurociągu, układanego zwykle płytko pod powierzchnią ziemi. [więcej w: zbrojenie rozproszone cena, bricomarche zielona góra godziny otwarcia, armatura krakowska ]

Powiązane tematy z artykułem: armatura krakowska bricomarche zielona góra godziny otwarcia zbrojenie rozproszone cena