Próbke wazy sie nastepnie w powietrzu, a potem w wodzie

Metoda ta polega na tym, że próbkę wysuszoną (105 C) do stałego ciężaru, zanurza się w naczyniu z gorącą parafiną, w celu otoczenia próbki warstewką parafiny i zamknięcia porów. Próbkę waży się następnie w powietrzu, a potem w wodzie. Ustala się osobno objętość błonki parafinowej (przyjmując ciężar właściwy parafiny O,93) i oblicza ciężar objętościowy próbki Stosowana jest niekiedy również metoda określania, objętości przez nasycenie wodą badanej próbki (wysuszonej uprzednio do stałego ciężaru g) i zważenie jej w powietrzu, a następnie w wodzie. Badanie normowe jest opisane w PN/B-04100. Ciężar właściwy Ciężar właściwy jest to ciężar objętości materiału kamiennego bez porów, wyrażony w G/cm3; jest to zatem ciężar jednostki objętości samej masy kamiennej. [hasła pokrewne: brico rawicz, czym malować drewno, jadalnia na statku ]

Powiązane tematy z artykułem: brico rawicz czym malować drewno jadalnia na statku