Rurociag poziomy przechodzi w pionowy

Rurociąg poziomy przechodzi w pionowy , od którego odchodzą rozgałęzienia do kurków czerpalnych , zbiorników płuczących, wanien, umywalni, zlewów, piecyków gazowych itp. urządzeń. Połączenie domowe, łączące sieć wodociągową zewnętrzną z siecią wewnętrzną w budynkach, wraz z wodomierzem wykonuje na własny koszt, a następnie utrzymuje w stanie zdatnym do użytku . dostawca wody. Zgodnie z zarządzeniem przewodniczącego PKPG z dnia 5. II. 1953 r. w sprawie oszczędzania rur stalowych i żeliwnych w budownictwie – rury stalowe mogą być stosowane w urządzeniach wodociągowych w przypadkach uzasadnionych (np. wysokie ciśnienie, tereny zagrożone szkodami górniczymi i inne). Należy dążyć do jak najszerszego stosowania rur żeliwnych lub z materiałów zastępczych. [przypisy: płytki klinkierowe na schody, zamek listwowy, cennik budowlany fundamenty ]

Powiązane tematy z artykułem: cennik budowlany fundamenty płytki klinkierowe na schody zamek listwowy