Dlatego ostateczna lokalizacje wytwórni masy betonowej nalezy ustalic droga kolejnych korekt

Dlatego ostateczną lokalizację wytwórni masy betonowej należy ustalić drogą kolejnych korekt. Dla placu budowy średniej wielkości tak ustalona lokalizacja wytwórni o największej masie produkcyjnej (wytwórnia masy betonowej) może posłużyć jako lokalizacja dla całej bazy produkcyjno-usługowej. Natomiast na bardzo rozległym placu, budowy czasami trzeba zdecentralizować poszczególne wytwórnie produkcyjne oraz punkty usługowe, wybierając dla nich oddzielne miejsca. Przy wyborze miejsc dla poszczególnych wytwórni pomocniczych i punktów usługowych na wielkim placu budowy można kierować się następującymi przesłankami. Centralną wytwórnię masy betonowej i zapraw pożądane jest zainstalować możliwie blisko miejsca zapotrzebowania, najlepiej w środku ciężkości tego zapotrzebowania (oraz przy bocznicy kolei normalnotorowej). Continue reading „Dlatego ostateczna lokalizacje wytwórni masy betonowej nalezy ustalic droga kolejnych korekt”

LOKALIZACJA POMOCNICZYCH WYTWÓRNI I BAZ USLUGOWYCH PRZEDSIEBIORSTW BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

LOKALIZACJA POMOCNICZYCH WYTWÓRNI I BAZ USŁUGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. Lokalizacja wytwórni pomocniczych i baz usługowych obsługujących całe przedsiębiorstwa położone na rozległych placach budowy (całych miast, kombinatów przemysłowych) jest zagadnieniem niełatwym, bowiem z powodu znaczniejszych odległości, jakie tutaj występują, rozmieszczenie baz wpływa decydująco na koszt własny produkcji. Przy zagadnieniu takiej lokalizacji wysuwają się na pierwsze miejsce następujące dwa podstawowe zadania: – ustalenie maksymalnej, ekonomicznie dopuszczalnej odległości przewozowej od scentralizowanej wytwórni (położonej na terenie bazy produkcyjnej zjednoczenia) do miejsc zapotrzebowania produkcji (do poszczególnych placów budowy), – określenie miejsc położenia tych scentralizowanych wytwórni zaopatrujących szereg punktów zapotrzebowania. Określenie maksymalnych, ekonomicznie dopuszczalnych odległości scentralizowanych wytwórni w st osunku do miejsc zapotrzebowania produkcji. Maksymalną, ekonomicznie uzasadnioną odległość scentralizowanej wytwórni od miejsc zapotrzebowania produkcji można określić przez ustawienie równania wyrażającego graniczną wielkość kosztu przewozu jednostki produkcji 1 T tej wytwórni za pomocą wzoru gdzie: Le – maksymalna ekonomicznie dopuszczalna odległość przewozu, km, kObl – koszt jednostki produkcji, np. Continue reading „LOKALIZACJA POMOCNICZYCH WYTWÓRNI I BAZ USLUGOWYCH PRZEDSIEBIORSTW BUDOWLANO-MONTAZOWYCH”

W celu zanalizowania równania o najmniejszej pracy transportowej nalezy odniesc wszystkie punkty zapotrzebowania produkcji do ukladu wspólrzednych

W celu zanalizowania równania o najmniejszej pracy transportowej należy odnieść wszystkie punkty zapotrzebowania produkcji do układu współrzędnych . Przy n>- 5 równania powyższe nie mają efektywnych rozwiązań, gdyż prowadzą do równań algebraicznych stopnia >- 5, przy czym żadne przekształcenie współrzędnych nie może obniżyć stopnia tych równań. Dlatego też zamiast rozwiązania analitycznego można dokonać tego rozwiązania w sposób mechaniczny, całkowicie wystarczający dla celów praktycznych i łatwy do przeprowadzenia. W ostatecznym zatem wyniku rozważań powyższe równania wskazują na to, że położenie poszukiwanego punktu scentralizowanej wytwórni, jeśli ma spełnić warunek najmniejszej pracy transportowej, znajdować się powinno w punkcie, przy którym układ sił dołączony do tego punktu, odpowiadających wielkości zapotrzebowania Qf poszczególnych miejsc, znajdowałby się w równowadze. Warunek ten można wykorzystać dla określen ia najwłaściwszego miejsca zainstalowania scentralizowanej wytwórni przy znanych punktach odbioru produkcji i znanych wielkościach zapotrzebowania produkcji, przy czym najprostszym sposobem będzie w tym przypadku sposób wykreślny. Continue reading „W celu zanalizowania równania o najmniejszej pracy transportowej nalezy odniesc wszystkie punkty zapotrzebowania produkcji do ukladu wspólrzednych”

Jak wynika z przeprowadzonych prób, odleglosci obliczone za pomoca wzoru sa wieksze, niz obliczone wzorem

Jak wynika z przeprowadzonych prób, odległości obliczone za pomocą wzoru są większe, niż obliczone wzorem . W wyniku zatem stosowania metody wyrażonej wzorem otrzymuje się granice zasięgu ekonomicznego scentralizowanych wytwórni – szersze. Dlatego też wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z większymi obiektami wytwórni pomocniczych, należy stosować metodę wyrażoną wzorem, którą można nazwać kompleksową, w odróżnieniu od metody według wzoru , którą z kolei nazwać by można metodą doraźną i stosować ją przy wszystkich mniejszych wytwórniach pomocniczych. Określenie położenia scentralizowanych wytwórni w stosunku do miejsc zapotrzebowania ich produkcji. Przy ustalaniu lokalizacji wytwórni scentralizowanej w stosunku do miejsc zapotrzebowania jej produkcji można przyjąć jako kryterium najmniejszy koszt transportu gotowej produkcji. Continue reading „Jak wynika z przeprowadzonych prób, odleglosci obliczone za pomoca wzoru sa wieksze, niz obliczone wzorem”

W przypadku dwu- lub wiecej stopniowego ukladu, schemat technologiczny powinien byc pokazany takze i w rzucie pionowym

W przypadku dwu- lub więcej stopniowego układu, schemat technologiczny powinien być pokazany także i w rzucie pionowym. Wykonywanie schematów technologicznych produkcji pomocniczej, podobnie jak i produkcji stałej, jest konieczne i nie może być zastępowane nawet najobszerniejszymi opisami analitycznymi, które z natury rzeczy ustępują wykresom co do przejrzystości. Zaniechanie przedstawienia schematu technologicznego spowodować może z jednej strony możliwość powstawania różnych niedokładności w przebiegu procesu produkcyjnego, z drugiej zaś strony utrudnienie szybkiej kontroli założeń projektowych wytwórni. Z doświadczenia wiadomo, że projektanci niejednokrotnie unikają wykonywania schematów technologicznych, utrudniając tym samym pracę sobie i późniejszym użytkownikom. To samo doświadczenie uczy, że nawet proste procesy produkcyjne mogą być rozwiązane lepiej lub gorzej i że schemat technologiczny jest zawsze poważnym ułatwieniem w pracy pro jektanta. Continue reading „W przypadku dwu- lub wiecej stopniowego ukladu, schemat technologiczny powinien byc pokazany takze i w rzucie pionowym”

Architektura: Warsztaty AASH11 – „Miasto nad morzem”

Dzięki uprzejmości Daniela Gillena 70,8% powierzchni Ziemi to woda, a Szanghaj zbliża się do punktu przelania.
Przyszły rozwój będzie wymagał zamieszkiwania tej powierzchni.
Oprócz fascynującej własności fizycznej spowodowanej napięciem powierzchniowym wody, menisk jest uderzająco trafną metaforą miejskiego położenia współczesności.
Metafora miejska jest związana z peryferiami, progiem, rozwojem i napięciem.
Stowarzyszenie Architektoniczne odwiedzające szkolne warsztaty wymagało od projektantów wzięcia pod uwagę miejskich dróg wodnych Szanghaju jako niezbędnej granicy rozwoju. Continue reading „Architektura: Warsztaty AASH11 – „Miasto nad morzem””

Architektura i nowoczesne budownictwo – Wystawa architektoniczna i panel dyskusyjny w galerii Roca London

Podczas Londyńskiego Festiwalu Architektury odbyła się pierwsza wystawa fotograficzna zatytułowana The Architect.
S Eye. , W której znaleźli się laureaci i finaliści Konkursu Fotograficznego Oczu Architektów, o którym wspominaliśmy wcześniej w Blogu.
W dniu premiery wystawy blisko sto osób wzięło udział w panelu dyskusyjnym poświęconym relacjom między architekturą i fotografią w Galerii ROCA London Zaha Hadid.
Panel, któremu przewodniczyła Amanda Baillieu z magazynu Building, został utworzony przez moderatora Alexa Health a, Jacka Pringona z firmy Pringle Brandon Architects, Simona Allforda z Allford Hall, architekta Monaghan Morris, architekta fotografa Nicka Guttridge a i architekta fotografa Granta Smitha. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Wystawa architektoniczna i panel dyskusyjny w galerii Roca London”

Nowoczesna architektura : Wspomnienie: Signal Box / Herzog & de Meuron

Nelson Garrido Architekci: Herzog & de Meuron Lokalizacja: Bazylea, Szwajcaria Rok wydania: 1994 Zdjęcia: Nelson Garrido + 8 Zaprojektowany przez światowej sławy architektów Herzog & de Meuron, ich nagrodzony projekt Pritzker, Signal Box, to budynek kolei w Bazylei, w pobliżu Guterbahnhof Wolf w Szwajcarii.
Zewnętrzna powłoka z miedzianych pasków skręconych w pewnych miejscach, aby wpuścić światło dzienne, działa jak klatka Faradaya chroniąca sprzęt elektroniczny przed nieoczekiwanymi efektami zewnętrznymi.
Jednocześnie jest w stanie wyrazić te cechy fizyczne.
W przeciwieństwie do wielu konwencjonalnych budynków przemysłowych, budynek prezentuje związek z sąsiadującymi torami kolejowymi.
. Continue reading „Nowoczesna architektura : Wspomnienie: Signal Box / Herzog & de Meuron”

Nowoczesna architektura : Zaha Hadid zaprzecza „wadom projektowania” Centrum Aquatics

Hufton + Crow Chociaż urzędnicy olimpijscy zostali zmuszeni do zaoferowania zwrotów biletów na miejsca z zasłoniętymi widokami w London Aquatics Centre, Zaha Hadid Architects zaprzecza, że ten problem jest wynikiem złego projektu.
W ciągu ostatnich kilku dni krytycy oskarżali zaokrąglony dach Zahy jako błąd konstrukcyjny, który zablokował wiele górnych rzędów przed oglądaniem 10-metrowej deski do nurkowania.
najwyższa trampolina, w której odbędzie się osiem imprez i bohater olimpijski z Pekinu, Tom Daley.
Jak informowaliśmy na bdonline, rzecznik Zaha Hadid nalegał, że jest to skutek tykającego problemu, ponieważ posiadacze biletów nie zostali poinformowani o ograniczonych widokach przy zakupie.
Stwierdził, że brief dla budynku z Locog miał zapewnić 5000 miejsc dla widzów z nieprzerwanym widokiem 10-metrowej imprezy na platformach nurkowych. Continue reading „Nowoczesna architektura : Zaha Hadid zaprzecza „wadom projektowania” Centrum Aquatics”

Ze swiata architektury – Biennale w Wenecji 2012: Wystawa „Targi między miastami / wnętrza miast: GHOSTWRITING THE FUTURE”

Dzięki uprzejmości Instytutu Architektów w Hongkongu i Rady Rozwoju Sztuki w Hongkongu zorganizowanej przez Instytut Architektów w Hongkongu i Radę Rozwoju Sztuki Hong Kongu jako zdarzenie towarzyszące na Biennale w Wenecji w 2012 r., Między miastami / Miastami Intra: GHOSTWRITING THE FUTURE.
wystawa skupia się na żywotnej rewitalizacji urbanistycznej, architektonicznej i kulturalnej Kowloon East w Hong Kongu.
Praktyka architektoniczna z siedzibą w Hongkongu, Oval Partnership, została wyznaczona na kuratora wystawy w Hongkongu, której tematem jest 320 hektarowy obszar rewitalizacji Kowloon East; jeden z największych projektów rewitalizacji miast w Azji i dzielnica oparta na duchu dawnego lotniska.
Ceremonia otwarcia odbędzie się w poniedziałek, 27 sierpnia 2012 r.
(Arsenale, Campo della Tana, Castello 2126 w Wenecji, Włochy). Continue reading „Ze swiata architektury – Biennale w Wenecji 2012: Wystawa „Targi między miastami / wnętrza miast: GHOSTWRITING THE FUTURE””