Srednice wylotów wodociagowych

Nie wolno bezpośrednio zasilać wodą z wodociągu kotłów parowych oraz nie należy łączyć przewodów wodociągów miejskich z przewodami, zasilanymi wodą z innego źródła; nie powinny być również łączone przewody wodociągowe z urządzeniami kanalizacyjnymi bez zamknięcia, które uniemożliwia przepływ w kierunku przeciwnym. Średnice wylotów wodociągowych przy przeciętnym ciśnieniu słupa wody 25 -+- 35 m powinny wynosić: 11) nad zlewem, umywalnią, zmywakiem, przy klozecie, wannie z piecem gazowym, pisuarze, bidecie, natrysku, poidełku, korycie pralni domowych, polewaczce – 13 mm; b) nad wanną z piecem węglowym lub centralnym zaopatrzeniem w ciepłą wodę, dużym zlewem lub zmywakiem (restauracyjnym) i pisuarem korytkowym – 20 mm; w zaworze polewaczkowym podwórzowym, ogrodowym lub ulicznym oraz przy płuczce ciśnieniowej – 25 mm. [przypisy: piaskowanie aluminium, systemy aluminiowe, rusztowania aluminiowe ]

Piaskowce kredowe wystepuja w okolicy Rachowa nad Wisla

Piaskowce kredowe występują w okolicy Rachowa nad Wisłą. Stanowią skały twarde, zwykle o spoiwie krzemionkowym, o barwie białej lub żółtawej. Były dawniej eksploatowane do celów drogowych. Wapienie i dolomity Wapienie i dolomity stanowią obok piaskowców drugą grupę skał osadowych, niezmiernie ważną ze względu na obszar- ich występowania i wynikające stąd znaczenie dla drogownictwa, jako materiały miejscowe o dużych właściwościach ich wykorzystania. Stanowią materiał o różno- rodnych własnościach, wśród nich jednak istnieją odmiany nadające się do wykorzystania i stosowania już obecnie w coraz szerszym zakresie. Dotyczy to zwłaszcza dolomitów, z których np. z Szarleja znajdują powszechne zastosowanie do dolnych warstw nawierzchni bitumicznych, a próby ze zbitymi odmianami wapieni kieleckich, zarówno starszych, jak i młodszych, wykazały ich całkowitą przydatność dla budowy nowo- czesnych nawierzchni drogowych przy użyciu lepiszcz bitumicznych. [więcej w: systemy aluminiowe, stolarka aluminiowa, blachy aluminiowe odlewane ]