W okregu krakowskim wystepuja równiez wapienie weglowe

W okręgu krakowskim występują również wapienie węglowe, mające podobnie jak marmury dębnickie duże znaczenie dekoracyjne (marmury racławickie). Własności techniczne wapieni krakowskich są zbliżone do własności technicznych wapieni kieleckich. Dla drogownictwa przedstawiają duże możliwości, częściowo już są wykorzystane, lecz nie w tym zakresie, jak to być powinno. Skały wapienne Wyżyny Lubelskiej pochodzą z okresu kredowego i trzeciorzędu. Skały wapienne kredowe wykształcone są jako wapienie margliste, margle, kreda pisząca, i opokla. Opoka senońska w znacznie większym stopniu wykorzystywana była od dawnych czasów w Kazimierzu Dolnym koło Puław. Wielkie łomy znajdują się na zboczach dolnych Wisły. Spośród osadów trzeciorzędowych Wyżyny Lubelskiej szczególnie interesujące są wapienie występujące WI Roztoczu (np. eksploatowane koło Lubaczowa). [przypisy: Reprezentowanie firm przed urzędami Warszawa, ręcznie wykonane filiżanki do kawy, magnesy ferrytowe ]

Powiązane tematy z artykułem: magnesy ferrytowe ręcznie wykonane filiżanki do kawy Reprezentowanie firm przed urzędami Warszawa