W przypadku zorganizowania wytwórni pomocniczych przy poszczególnych obiektach rezygnuje sie calkowicie z centralizacji produkcji pomocniczej na danym placu budowy

W przypadku zorganizowania wytwórni pomocniczych przy poszczególnych obiektach rezygnuje się całkowicie z centralizacji produkcji pomocniczej na danym placu budowy. Wytwórnie pomocnicze odcinkowe i wytwórnie pomocnicze obiektowe mają przewagę nad wytwórniami centralnymi ze względu na mniejszy koszt transportu wewnętrznego, natomiast do ujemnych stron tych wytwórni należy zaliczyć brak odpowiednich warunków do zastosowania właściwej mechanizacji, a nawet niejednokrotnie wymagają one wprowadzenia pracy ręcznej. A zatem przy wszystkich rodzajach półfabrykatów i prefabrykatów, przy których koszt transportu nie wywiera większego wpływu na ostateczny koszt tych produktów loco miejsce robocze na budowie, nie ma wątpliwości co do potrzeby, a nawet konieczności centralizacji. Z tego punktu widzenia należy wytwarzać centralnie takie półfabrykaty jak zbrojenie, płyty ciesielskie do deskowań, małe i średnie elementy betonowe i żelbetowe. Natomiast we wszyst kich tych przypadkach, gdzie udział kosztów transportu w kosztach półfabrykatów lub prefabrykatów loco miejsce robocze odgrywa dużą rolę (np. ciężkie elementy betonowe i żelbetowe) oraz w szczególności w przypadku, gdy od momentu wytworzenia półfabrykatów (masa betonowa i zaprawy) do momentu ich zużycia upłynąć może, ze względów technologicznych, tylko krótki czas, decyzja o centralizacji wytwarzania wymaga przemyślenia i przede wszystkim ekonomicznego uzasadnienia. [patrz też: zbrojenie rozproszone cena, brico szczytno, olx bartoszyce ]

Powiązane tematy z artykułem: brico szczytno olx bartoszyce zbrojenie rozproszone cena