Aby powziac decyzje o utworzeniu wytwórni pomocniczych, nalezy najpierw ustalic kryteria, jakimi nalezy sie kierowac przy takiej czy innej centralizacji produkcji pomocniczej nadanym placu budowy

Aby powziąć decyzję o utworzeniu wytwórni pomocniczych, należy najpierw ustalić kryteria, jakimi należy się kierować przy takiej czy innej centralizacji produkcji pomocniczej nadanym placu budowy. Stopień centralizacji produkcji pomocniczej na określonym placu budowy (budowa osiedla mieszkaniowego, zespołu przemysłowego, kombinatu przemysłowego itp. ) jest uzależniony przede wszystkim od wielkości tej produkcji, od położenia obiektów odbierających produkcję w stosunku do miejsca scentralizowania produkcji, a zatem od wielkości transportu, od układu topograficznego rejonu budowy, od długotrwałości i równomierności zapotrzebowania produkcji itp. Stopień centralizacji produkcji pomocniczej na budowach wyraża się rodzajem wytwórni przeznaczonych do jej wytwarzania. Wytwórnie pomocnicze centralne koncentrują wytwarzanie danej produkcji na placu budowy w jednej wytwórni dla wszystkich obiektów placu budowy. Wytwórnie pomocnicze odcinkowe centralizują w ytwarzanie danej produkcji dla kilku obiektów, przy czym na tym samym placu budowy mogą być zainstalowane dwie lub więcej takich wytwórni o jednorodnej produkcji. [podobne: jadalnia na statku, brico braniewo, brico jelcz ]

Powiązane tematy z artykułem: brico braniewo brico jelcz jadalnia na statku