Do badan kruszywa nalezy przygotowac próbki 50 kg tlucznia

Każdy blok powinien przedstawiać przeciętną próbkę odpowiedniego gatunku, lub też należy pobrać kilka bloków reprezentujących ten sam gatunek. Na podstawie późniejszych badań laboratoryjnych ustala się właściwy podział i przynależność pobranych bloków. Do badań kruszywa należy przygotować próbki 50 kg tłucznia o wielkości 40 -:- 60 mm. Próbki kruszywa naturalnego ze złóż, które zamierza się eksploatować (pospółki, żwiry, piaski) pobiera się z dołów lub szybików próbnych, rozmieszczonych w taki sposób i doprowadzonych do takiej głębokości, żeby należycie charakteryzowały skład całego złoża. Materiał uzyskany z każdego szybiku określa się według wielkości, rodzaju postaci ziarn oraz stopnia ich zwietrzenia, przy czym należy wyznaczyć procentową zawartość różnych rodzajów ziarn. [podobne: brico braniewo, brico gniezno godziny otwarcia, zbrojenie rozproszone cena ]

Powiązane tematy z artykułem: brico braniewo brico gniezno godziny otwarcia zbrojenie rozproszone cena