Jak wynika z przeprowadzonych prób, odleglosci obliczone za pomoca wzoru sa wieksze, niz obliczone wzorem

Jak wynika z przeprowadzonych prób, odległości obliczone za pomocą wzoru są większe, niż obliczone wzorem . W wyniku zatem stosowania metody wyrażonej wzorem otrzymuje się granice zasięgu ekonomicznego scentralizowanych wytwórni – szersze. Dlatego też wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z większymi obiektami wytwórni pomocniczych, należy stosować metodę wyrażoną wzorem, którą można nazwać kompleksową, w odróżnieniu od metody według wzoru , którą z kolei nazwać by można metodą doraźną i stosować ją przy wszystkich mniejszych wytwórniach pomocniczych. Określenie położenia scentralizowanych wytwórni w stosunku do miejsc zapotrzebowania ich produkcji. Przy ustalaniu lokalizacji wytwórni scentralizowanej w stosunku do miejsc zapotrzebowania jej produkcji można przyjąć jako kryterium najmniejszy koszt transportu gotowej produkcji. Jeśli ponadto przyjmuje się zastosowanie do wszystkich miejsc tego zapotrzebowania jednakowych sposobów transp ortu, to kryterium najmniejszych kosztów transportu gotowej produkcji do poszczególnych punktów zapotrzebowania można zastąpić kryterium najmniejszej pracy transportowej Amin określonej produkcji i wyrazić go wzorem gdzie: Q, — wielkość zapotrzebowania produkcji w określonym punkcie (poszczególnej budowy), l – odległość poszczególnych punktów zapotrzebowania produkcji od wytwórni centralnej. [hasła pokrewne: brico kutno, ściany przesuwne, brico jelcz ]

Powiązane tematy z artykułem: brico jelcz brico kutno ściany przesuwne