Kanaly nalezy trasowac równolegle do linii regulacyjnych ulicy

Liniami rozgraniczającymi są linie oddzielające teren bloku budowlanego lub innego zagospodarowania od terenu ulicznego; liniami zabudowy są linie oddzielające część terenu przylegającą do ulicy od pozostałej części terenu, na którym mogą być wznoszone budynki. W niektórych przypadkach usytuowania budynków – linie zabudowy pokrywają się z liniami rozgraniczającymi. Kanały należy trasować równolegle do linii regulacyjnych ulicy. Zmiany kierunku kanału nieprzełazowego dokonuje się zawsze w studzienkach rewizyjnych. Trasa kanału nieprzełazowego jest więc linią łamaną ze studzienkami rewizyjnymi w punktach załamania. Ma to na celu zapewnienie możliwości kontroli i mechanicznego czyszczenia poszczególnych odcinków kanału między załamaniami. Odcinki kanałów przełazowych przy zmianie kierunku łączy się łukami kołowymi o promieniach 7,5- 15 m. [patrz też: ściany przesuwne, brico jelcz, brico rawicz ]

Powiązane tematy z artykułem: brico jelcz brico rawicz ściany przesuwne