KRYTERIA CENTRALIZOWANIA PRODUKCJI PÓLFABRYKATÓW I PREFABRYKATÓW NA BUDOWACH


KRYTERIA CENTRALIZOWANIA PRODUKCJI PÓŁFABRYKATÓW I PREFABRYKATÓW NA BUDOWACH. Centralizacja produkcji półfabrykatów i prefabrykatów na budowach daje duże korzyści w porównaniu z prymitywnym zazwyczaj ich wytwarzaniem przy poszczególnych obiektach, a zwłaszcza gdy obiekty te są małe. Spośród tych korzyści szczególne znaczenie mają: – podniesienie jakości półfabrykatów i prefabrykatów, – możność zainstalowania kosztowniejszych, a przez to wydajniejszych i doskonalszych maszyn i urządzeń mechanicznych, – racjonalne wykorzystanie maszyn produkcyjnych, – możność znacznego powiększenia stopnia mechanizacji przez rozszerzenie jej na liczne czynności pomocnicze, – możność równomiernego wykorzystania maszyn produkcyjnych, – zmniejszenie zatrudnienia roboczego, – obniżenie kosztów wytwarzania na jednostkę produkcji. Mimo tych oczywistych korzyści decyzja o centralizacji wytwarzania półfabrykatów i prefabrykatów w każdym poszczególnym przypadku w ymaga studiów i rozważań, w szczególności od strony ekonomicznej. [więcej w: ściany przesuwne, konstrukcje stalowe, armatura krakowska ]

Powiązane tematy z artykułem: armatura krakowska konstrukcje stalowe ściany przesuwne