LOKALIZACJA POMOCNICZYCH WYTWÓRNI I BAZ USLUGOWYCH PRZEDSIEBIORSTW BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

LOKALIZACJA POMOCNICZYCH WYTWÓRNI I BAZ USŁUGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. Lokalizacja wytwórni pomocniczych i baz usługowych obsługujących całe przedsiębiorstwa położone na rozległych placach budowy (całych miast, kombinatów przemysłowych) jest zagadnieniem niełatwym, bowiem z powodu znaczniejszych odległości, jakie tutaj występują, rozmieszczenie baz wpływa decydująco na koszt własny produkcji. Przy zagadnieniu takiej lokalizacji wysuwają się na pierwsze miejsce następujące dwa podstawowe zadania: – ustalenie maksymalnej, ekonomicznie dopuszczalnej odległości przewozowej od scentralizowanej wytwórni (położonej na terenie bazy produkcyjnej zjednoczenia) do miejsc zapotrzebowania produkcji (do poszczególnych placów budowy), – określenie miejsc położenia tych scentralizowanych wytwórni zaopatrujących szereg punktów zapotrzebowania. Określenie maksymalnych, ekonomicznie dopuszczalnych odległości scentralizowanych wytwórni w st osunku do miejsc zapotrzebowania produkcji. Maksymalną, ekonomicznie uzasadnioną odległość scentralizowanej wytwórni od miejsc zapotrzebowania produkcji można określić przez ustawienie równania wyrażającego graniczną wielkość kosztu przewozu jednostki produkcji 1 T tej wytwórni za pomocą wzoru gdzie: Le – maksymalna ekonomicznie dopuszczalna odległość przewozu, km, kObl – koszt jednostki produkcji, np. prefabrykatu przygotowanego na budowie tradycyjnym sposobem łącznie z wbudowaniem, zł, kocenlr – koszt jednostki produkcji przygotowanej w scentralizowanej wytwórni, zł, k,w – koszt załadowania i wyładowania jednostki produkcji przygotowanej w wytwórni, zł, kmont – koszt montażu jednostki produkcji przygotowanej w wytwórni, zł, k1Tkm – koszt transportu jednostki produkcji przygotowanej w wytwórni jw. na odległość 1 km, zł. [podobne: brico loteria, olx bartoszyce, brico jelcz ]

Powiązane tematy z artykułem: brico jelcz brico loteria olx bartoszyce