LOKALIZACJA POMOCNICZYCH WYTWÓRNI I BAZ USLUGOWYCH W BUDOWNICTWIE

LOKALIZACJA POMOCNICZYCH WYTWÓRNI I BAZ USŁUGOWYCH W BUDOWNICTWIE . 3. 3. 1. LOKALIZACJA POMOCNICZYCH WYTWÓRNI NA PLACU BUDOWY Lokalizacja scentralizowanej wytwórni produkcyjnej na placu budowy, obejmującym pewną liczbę obiektów, zależy poza innymi względami od tego jak rozkłada się zapotrzebowanie danej produkcji w terenie. Ten rozkład zapotrzebowania ma szczególnie duże znaczenie w przypadku produkcji masowej, o znacznym ciężarze objętościowym wytwarzanych produktów. Dlatego centralną wytwórnię masy betonowej na placu budowy najsłuszniej jest zlokalizować w środku ciężkości zapotrzebowania masy betonowej. Natomiast przy ustalaniu lokalizacji wytwórni lekkich elementów prefabrykowanych można odstąpić od tej zasady, gdy istnieją inne ważniejsze okoliczności. Okolicznościami tymi mogą być np. dogodność położenia wytwórni w stosunku do sieci drogowej, pod względem położenia wysokościowego w terenie, pod względem łatwości magazynowania kruszywa i innych, które w niektórych przypadkach mogą mieć istotniejsze znaczenie niż koszty transportu. [patrz też: brico jelcz, konstrukcje stalowe, jadalnia na statku ]

Powiązane tematy z artykułem: brico jelcz jadalnia na statku konstrukcje stalowe