MOC PRODUKCYJNA WYTWÓRNI POMOCNICZYCH

MOC PRODUKCYJNA WYTWÓRNI POMOCNICZYCH. Określenie mocy produkcyjnej pomocniczych wytwórni lokalizowanych na poszczególnych placach budowy, bądź na terenach wydzielonych dla przedsiębiorstw budowlanych, jest problemem istotnie ważnym, stąd też błędy w ocenie wielkości tej produkcji powodują poważne konsekwencje w przebiegu realizacji budowy. Scentralizowana wytwórnia czy też baza usługowa zaprojektowana na moc niedostateczną powoduje niezwłoczne powstawanie tendencji do ucieczki od centralizacji produkcji czy usług i przechodzenie znowu na prymitywne miejsca wytwarzania przy poszczególnych obiektach. Dlatego też nawet dopuszczenie do pewnej nadwyżki w ocenie mocy produkcyjnej wytwórni powoduje mniejsze szkody ekonomiczne niż obliczenie tej mocy zbyt nisko. Główną trudnością prawidłowego określenia mocy produkcyjnej pomocniczych wytwórni produkcyjnych na placach budowy jest zazwyczaj znaczna nierównomierność zapotrzebowania poszczególnych rodzajów produkcji. Nierównomierność zapotrzebowania produkcji może być wyrównana odpowiednią wielkością zapasu. Jednakże ten oczywisty sposób jest możliwy do zrealizowania jedynie w przypadku produkcji nie ulegającej uszkodzeniu pod wpływem czasu. [hasła pokrewne: brico rawicz, czym malować drewno, konstrukcje stalowe ]

Powiązane tematy z artykułem: brico rawicz czym malować drewno konstrukcje stalowe