OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA WYTWÓRNI POMOCNICZYCH

OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA WYTWÓRNI POMOCNICZYCH . 3. 1. UWAGI OGÓLNE Projektowanie wytwórni pomocniczych na budowach jest odmianą projektowania stałych zakładów przemysłowych produkujących materiały, półfabrykaty, elementy i konstrukcje budowlane, zwanych zakładami przemysłu materiałów budowlanych. Stąd też projektowanie stałych zakładów przemysłu budowlanego i tymczasowych wytwórni pomocniczych w budownictwie może być uważane w zasadzie za jedno zagadnienie. Wytwórnie pomocnicze projektuje się według ogólnie obowiązujących zasad sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budownictwie. Projektowanie obejmuje w zasadzie następujące etapy: l) projekt wstępny, 2) projekt podstawowy, 3) rysunki robocze. W przypadku niewielkich wytwórni, przy małej mocy produkcyjnej ilość etapów dokumentacji projektowo-kosztorysowej może być zmniejszona. Przy projektowaniu wytwórni pomocniczych należy podkreślić szczególne znaczenie roli budowni czego, gdyż w licznych przypadkach jest on również projektantem samego procesu technologicznego wytwórni, co z kolei nakłada na niego konieczność poznania zasad projektowania tych wytwórni. [przypisy: zbrojenie rozproszone cena, brico rawicz, brico gniezno godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: brico gniezno godziny otwarcia brico rawicz zbrojenie rozproszone cena