Piaskowce dewonskie

Piaskowce dewońskie występują w sposób szczególnie typowy w tzw. paśmie klonowskim na NE od Kielc, gdzie są eksploatowane w łomach koło Zagnańska (Góra Barcza), Wykazują zmienność wykształcenia petrograficznego, dając obok typów kwarcytowych odmiany bardzo miękkie o słabym spoiwie. Wyróżnić w nich można trzy serie leżące ponad sobą. Są stosowane do wyrobu materiałów brukowych, kamienia łamanego oraz tłuczona drogowego i kolejowego. Własności kwarcytów z Barczy są następujące: , ciężar objętościowy w G/cm3 2,52 + 2,59 nasiąkliwość w % wagowych 0,8 + 0,73 wytrzymałość na ściskanie w kG/cm2 869 + 3140 ścieralność na tarczy Bchmego w cm 0,17 -i- 0,20 Piaskowce dolnotriasowe (piaskowiec pstry) i piaskowce Liasowe mają dla drogownictwa znaczenie podrzędne. [patrz też: czym malować drewno, brico jelcz, zbrojenie rozproszone cena ]

Powiązane tematy z artykułem: brico jelcz czym malować drewno zbrojenie rozproszone cena