Piaskowce kredowe wystepuja w okolicy Rachowa nad Wisla

Piaskowce kredowe występują w okolicy Rachowa nad Wisłą. Stanowią skały twarde, zwykle o spoiwie krzemionkowym, o barwie białej lub żółtawej. Były dawniej eksploatowane do celów drogowych. Wapienie i dolomity Wapienie i dolomity stanowią obok piaskowców drugą grupę skał osadowych, niezmiernie ważną ze względu na obszar- ich występowania i wynikające stąd znaczenie dla drogownictwa, jako materiały miejscowe o dużych właściwościach ich wykorzystania. Stanowią materiał o różno- rodnych własnościach, wśród nich jednak istnieją odmiany nadające się do wykorzystania i stosowania już obecnie w coraz szerszym zakresie. Dotyczy to zwłaszcza dolomitów, z których np. z Szarleja znajdują powszechne zastosowanie do dolnych warstw nawierzchni bitumicznych, a próby ze zbitymi odmianami wapieni kieleckich, zarówno starszych, jak i młodszych, wykazały ich całkowitą przydatność dla budowy nowo- czesnych nawierzchni drogowych przy użyciu lepiszcz bitumicznych. [więcej w: olx bartoszyce, brico szczytno, zamek listwowy ]

Powiązane tematy z artykułem: brico szczytno olx bartoszyce zamek listwowy