pobranie próbek przynajmniej z 7 miejsc dookola haldy

Szybiki próbne numeruje się kolejno i oznacza ich położenie względem pewnych punktów stałych. Porównanie ze sobą próbek daje podstawę do ich podziału na pewne gatunki lub też wymieszania razem w celu utworzenia próbki przeciętnej to: W razie pobierania próbek gotowych materiałów (kruszyw), eksploatowanych z danego złoża, należy je pobierać z hałd składowych poszczególnych rodzajów (żwiry, pospółki, piaski) stosując przepisanie przy tym metody pobierania. Pobrana próbka powinna reprezentować przeciętne własności materiału obecnego na hałdzie. Jedną z metod pobierania może być np. pobranie próbek przynajmniej z 7 miejsc dookoła hałdy, przy czym w każdym miejscu należy robić wydrążenie aż do dna( hałdy, zsypując wybierany materiał na miejsca równe. Całość należy wymieszać i metodą kwadrantową pobrać próbkę średnią w ilości 10 -:- 15 k~. [hasła pokrewne: brico braniewo, brico konin, piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania ]

Powiązane tematy z artykułem: brico braniewo brico konin piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania