Próbki materialów kamiennych

Próbki materiałów kamiennych, pobieranych ze złoża, powinny w sposób należyty i możliwie wyczerpujący charakteryzować te cechy materiału, które mają istotne znaczenie przy jego eksploatacji i użytkowaniu. Do badań petrograficznych należy pobrać po kilka próbek z charakterystycznych pokładów badanej masy skalnej. Wielkość próbek powinna wynosić 10 X 8 X 4 cm. Próbki należy ponumerować kolejno, zgodnie z oznaczonymi na planie miejscami i głębokościami, z których zostały pobrane. Próbki powinny dawać pojęcie Q zjawiskach wietrzenia i rozpadu. Do badań fizycznych i mechanicznych należy pobrać jeden lub kilka bloków o wymiarach co najmniej 20 X 20 X 20 cm i oznaczyć na jednej powierzchni (trwałą farbą) cyfrą arabską numer kolejny gatunku, pod nią strzałką kierunek zalegania, a linią falistą – kierunek uwarstwienia. [hasła pokrewne: brico lubsko, brico wschowa, zamek listwowy ]

Powiązane tematy z artykułem: brico lubsko brico wschowa zamek listwowy