Urzadzenia i siec zewnetrzna

Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne na planach i mapach oraz norma branżowa BN-62/8971-05 Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny kanałów zewnętrznych. Ustalenia dokonane w projektach ogólnych, szczególnie w projekcie technicznym : – są podstawą do wykonania szczegółowych projektów techniczno-roboczych poszczególnych kanałów. W projektach techniczno-roboczych uzupełnionych w miarę potrzeby rysunkami wykonawczymi poszczególnych obiektów oraz w projektach, typowych uzbrojenia kanałowego i węzłów na sieci powinno być zawarte pełne i szczegółowe rozwiązanie konstrukcyjne sieci kanałowej. Projekt techniczno-roboczy stanowi ostateczną podstawę do wykonania budowy kanału, o czym będzie mowa w rozdziałach następnych. 4. 1. [przypisy: brico kutno, jadalnia na statku, wap plus ]

Powiązane tematy z artykułem: brico kutno jadalnia na statku wap plus