time lapse photo of passing cars during night time

Ustawa o prawie eneregetycznym

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o prawie energetycznym został w kwietniu bieżącego roku przyjęty przez sejm. W konsekwencji stoimy w obliczu wielkich zmian w polskiej energytyce, które zrewolucjonizują rynek paliw ciekłych i gazów, a także elektroenergetyki.

Zmiany te przybliżą nas również do wzorców propagowanych przez zachodnią Europę, a przede wszystkim przez instytucję Unii Europejskiej. Ustawa powstała w wyniku trwającej wiele lat pracy ekspertów, którzy konsultowali się z sektorem energetycznym. Jej efektem będzie cyfryzacja polskiego rynku energetycznego i dostosowanie go do wymogów unijnych. Przede wszystkim skupiono się w tym wypadku na instalowaniu systemu inteligentnego opomiarowania, dzięki czemu w ciągu najbliższych kilku lat aż osiemdziesiąt procent odbiorców energii będzie miało czytniki zdalnego odczytu.

Wprowadzenie takich zmian przyśpieszył wybuch pandemii, podczas której odczyt liczników był utrudniony poprzez ograniczone możliwości kontaktu. Zdalne odczyty wpłyną na płynność finansową dostawców, ponieważ rachunki będą płacone na bieżąco, przyniosą korzyści producentom liczników. Kolejnym ważnym punktem ustawy jest znaczne zwiększenie pozycji klientów, dzięki czemu będą oni mogli brać czynny udział w tym, co dzieje się na rynku energii i mieć większy wpływ na ponoszone koszty.

Twórcy ustawy proponują też szereg atrakcyjnych rozwiązań dla rozwoju magazynów energii oraz stosowania odnawialnych źródeł energii, co jest nie tylko odpowiedzią na wymogi unijne, ale również wielkim krokiem w kierunku dbania o środowisko i planetę. Projekt ustawy z kwietnia tego roku jest więc obietnicą korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron, a więc dla konsumentów, wielkich przedsiębiorstw energetycznych, magazynów energii, a także dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Na mocy tej ustawy znikną wszelkie przeszkody prawne, które do tej pory nie ułatwiały funkcjonowania magazynom energii, a rynek energetyczny w Polsce będzie łatwiej kontrolować i nadzorować.