W celu zanalizowania równania o najmniejszej pracy transportowej nalezy odniesc wszystkie punkty zapotrzebowania produkcji do ukladu wspólrzednych

W celu zanalizowania równania o najmniejszej pracy transportowej należy odnieść wszystkie punkty zapotrzebowania produkcji do układu współrzędnych . Przy n>- 5 równania powyższe nie mają efektywnych rozwiązań, gdyż prowadzą do równań algebraicznych stopnia >- 5, przy czym żadne przekształcenie współrzędnych nie może obniżyć stopnia tych równań. Dlatego też zamiast rozwiązania analitycznego można dokonać tego rozwiązania w sposób mechaniczny, całkowicie wystarczający dla celów praktycznych i łatwy do przeprowadzenia. W ostatecznym zatem wyniku rozważań powyższe równania wskazują na to, że położenie poszukiwanego punktu scentralizowanej wytwórni, jeśli ma spełnić warunek najmniejszej pracy transportowej, znajdować się powinno w punkcie, przy którym układ sił dołączony do tego punktu, odpowiadających wielkości zapotrzebowania Qf poszczególnych miejsc, znajdowałby się w równowadze. Warunek ten można wykorzystać dla określen ia najwłaściwszego miejsca zainstalowania scentralizowanej wytwórni przy znanych punktach odbioru produkcji i znanych wielkościach zapotrzebowania produkcji, przy czym najprostszym sposobem będzie w tym przypadku sposób wykreślny. Sposób ten opiera się na wyznaczeniu środka ciężkości za pomocą wieloboku sznurowego. Zaczepiając w punktach wielkości produkcji przewidziane w poszczególnych punktach zapotrzebowania i traktując je jako wektory równoległe raz do jednej, raz do drugiej osi współrzędnych oraz rysując dla obydwu przypadków wieloboki sznurowe, znajdujemy kierunki działania wypadkowych wektora produkcji scentralizowanej wytwórni. Punkt przecięcia się tych dwu kierunków wyznacza środek ciężkości układu. [podobne: brico konin, brico rawicz, brico jelcz ]

Powiązane tematy z artykułem: brico jelcz brico konin brico rawicz