Wytrzymalosc na rozciaganie

Wytrzymałość na rozciąganie. Krzywa zależności odkształceń od naprężeń kauczuku butylowego przebiega inaczej niż krzywa kauczuku naturalnego. Naprężenie potrzebne do uzyskania wydłużenia w granicach od WO do 7,000/0 jest stosunkowo małe, to znaczy materiał posiada niski moduł. Jest to własność niepożądana, gdyż materiał poddaje się działaniu niewielkich sił, na które narażona jest większość artykułów sporządzonych z materiałów elastycznych. Przy dalszym wydłużeniu aż do punktu zerwania krzywa jest bardziej podobna do krzywej kauczuku naturalnego. Takie zachowanie się kauczuku butylowego świadczy o tym, że jest on mniej sztywny niż kauczuk naturalny. Ponieważ do uzyskania tego samego odkształcenia kauczuk naturalny wymaga użycia większej ilości energii niż kauczuk butylowy, jasne jest, że będzie on bardziej energicznie powracał do swe] pierwotnej postaci. Odporność na ścieranie kauczuku butylowego jest zupełnie dobra szczególnie wtedy, gdy mieszanka zawiera sadzę. Stopień odporności na ścieranie przedstawia najlepiej fakt, że zużycie bieżników opon wykonanych z kauczuku butylowego jest 40 do 500/0 większe niż zużycie bieżników wykonanych z kauczuku naturalnego. Sprężystość !kauczuku butylowego podobnie jak i poliizobutylenu nie jest duża, polepsza ją dodanie pewnych zmiękczaczy, jak rip. p-cyrnenu. [podobne: brico konin , brico loteria , brico wschowa ]

Powiązane tematy z artykułem: brico konin brico loteria brico wschowa